Ładowanie...

Kancelaria

Kancelaria Notarialna w Olsztynie przy ulicy plac Konsulatu Polskiego 1 prowadzona jest przez Notariusz Annę Pająska, która rzetelnie i starannie dokonuje czynności notarialnych, tak by zagwarantować Stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego, postępując zgodnie z literą prawa oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.


Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządza poświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów;

Dokumenty

W celu uzyskania listy dokumentów potrzebnych do dokonania konkretnej czynności prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny bądź osobisty. Szybko i z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

Informacje odnośnie wszelkich czynności notarialnych i ich kosztów udzielane są nieodpłatnie.


Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r. poz. 272 ze zm.). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000272

Wynagrodzenie notariusza jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dodatkowo oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera także:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • opłatę sądową.

W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Kancelaria Notarialna w Olsztynie
Notariusz Anna Pająska
Pl. Konsulatu Polskiego 1, lok 110 (I piętro)
10-532 Olsztyn
NIP: 7393493143
Regon 382865899

Tel: 89 534 93 93
Kom: 781 828 781
e-mail: notariusz.pajaska@gmail.com
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 16.00

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych poza godzinami pracy kancelarii, a także w soboty. W uzasadnionych przypadkach także poza siedzibą kancelarii.

Telefon dyżurny: 781 828 781
czynny w godzinach 8.00 - 20.00
Płatność
W kancelarii możliwa jest płatność jedynie gotówką, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest także przelew na konto kancelarii o numerze:
98 1050 1807 1000 0092 6572 8759